Hoe meld ik een leerling aan?

Om uw kind aan te melden, vragen wij u contact op te nemen met onze zorgcoördinator: Indra Hofstra, bereikbaar via telefoonnummer: 020 - 668 38 21 of e-mail. Na telefonisch contact kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek.

Wanneer wordt een leerling toegelaten?

Uw kind wordt ingeschreven op de Van Koetsveldschool als hij of zij een  toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft gekregen van het Samenwerkingsverband (SWV). Het Samenwerkingsverband  bekijkt voor elke leerling wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is en welk type onderwijs het best passend is.

Meestal vraagt de huidige school of instelling de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. In andere situaties kunnen wij samen met u de verklaring bij het SWV aanvragen

Meedraaien in de groep

Bij de aanmeldingsprocedure hoort verder dat uw kind uitgenodigd wordt om gedurende een of een aantal dagdelen mee te draaien in een van onze groepen. Tijdens die dagdelen wordt door de school bekeken hoe hij/zij functioneert en of de leerling in de betreffende groep past.

Commissie voor de Begeleiding & aanvang

Vervolgens wordt de leerling in de Commissie voor de Begeleiding (CvB) besproken. Als de CvB een positief besluit neemt, wordt u geïnformeerd over de startdatum en in welke groep de leerling geplaatst wordt.