De Van Koetsveldschool is een SO cluster 3 school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar met 115 leerlingen. Wij zijn onderdeel van Stichting Orion. Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een licht tot ernstig verstandelijke beperking, en leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (niet motorisch). We zetten in op talenten van de leerlingen en hebben een breed onderwijsaanbod. De Van Koetsveldschool is een excellente school op het gebied van weerbaarheid en seksuele vorming. We zijn onszelf aan het scholen in traumasensitief onderwijs. We werken nauw samen met zorginstellingen Cordaan Jeugd, Triversum (GGZ-NHN) en Philadelphia (naschoolse begeleiding).

Een (open) sollicitatie?

Voor meer informatie over een vacature kun je contact opnemen met Christel Schoenmaker-Hokke (Directeur) via: telefoonnummer 020 668 38 21 of e-mail.

We vinden het leuk om van je te horen!