Wat vinden wij belangrijk?

 

Van Koetsveldschool: Gewoon Speciaal

Wij vinden het ‘gewoon’ dat we rekening houden met individuele verschillen en een zo passend mogelijk speciaal onderwijsaanbod tot stand brengen. Dit doen we door gebruik te maken van al onze speciale voorzieningen en deskundigheid. Door tijd en energie te investeren en door vertrouwen en geduld te koesteren. Wij accepteren en respecteren een ‘speciaal’ kind zoals het is. We zeggen daarom graag: ‘Van Koetsveldschool: Gewoon Speciaal’.

Kernwaarden

We bieden een veilig, respectvol en vriendelijk klimaat. We werken vanuit de basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie (Stevens, 1994)

Positief schoolklimaat

Wij bieden een positief schoolklimaat We hanteren hiervoor de principes van ‘Schoolwide positive behavior support’ (SWPBS). Hierbij ligt de nadruk op het gewenste gedrag bekrachtigen, door complimenten en beloningen. Onze zes ‘gouden schoolregels’ zijn:

  1. Ik loop rustig in school
  2. Ik zorg goed voor alle spullen
  3. Ik ben aardig voor de ander
  4. Ik luister naar de ander
  5. Ik let op mezelf
  6. Ik houd mijn handen bij mezelf