Samenwerken met specialistische partners 

Op onze school wordt onderwijs gegeven. Maar op de Van Koetsveldschool is er zo veel meer!
Verschillende partners werken intensief met ons samen om onze leerlingen de beste kansen op ontwikkeling te bieden.

 

Samenwerking binnen de SJSO (specialistische jeugdhulp speciaal onderwijs)

Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs’ (SJSO) is jeugdhulp voor leerlingen in het speciaal onderwijs die direct toegankelijk is op school. Op de Van Koetsveldschool zijn gespecialiseerde medewerkers beschikbaar, zonder aparte verwijzing of besluit van de gemeente. Op deze manier kan individueel, of in kleine groepjes, goede ondersteuning geboden worden aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit schooljaar werkt de Van Koetsveldschool binnen de SJSO met twee zorgaanbieders: Cordaan Jeugd en Levvel.

 

Cordaan Jeugd

Pedagogisch begeleiders van Cordaan Jeugd bieden individuele begeleiding voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in de klas.

De Van Koetsveldschool biedt overigens ook huisvesting aan twee ‘zorggroepen’ van Cordaan. Deze samenwerking maakt het mogelijk om ook kinderen in de ‘zorg’ te laten profiteren van de voorzieningen van het onderwijs. Waar mogelijk stromen deze kinderen door naar het onderwijs van de Van Koetsveldschool. En soms stromen leerlingen vanuit het onderwijs uit naar deze zorg-onderwijsgroepen als dat beter aansluit bij de ondersteuningsbehoefte. Lees verder voor meer informatie over Cordaan.

 

Levvel 

De hulpverleners van Levvel, zijn specialist voor hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Van hulp bij het opvoeden tot de behandeling van psychische klachten. Een team hulpverleners is een aantal dagen per week aanwezig in de school. Het team op de Van Koetsveldschool bestaat uit jeugdhulpverleners, een psycholoog, een gedragswetenschapper en op afroep een kinderpsychiater.

 

Samenwerking buiten de SJSO

 

Ouder Kind Team (OKT) Amsterdam

Aan de Van Koetsveldschool is een jeugdarts van de GGD verbonden. De jeugdarts heeft binnen de Commissie van Begeleiding een belangrijke adviserende rol. Ook is er een dagdeel per week een ouder kind adviseur (OKA) aanwezig. Lees verder voor meer informatie over GGD Amsterdam Jeugd

 

Naschoolse begeleiding Philadelphia

Na schooltijd en tijdens de vakanties of studiedagen, wordt op onze locatie naschoolse begeleiding verzorgd door Philadelphia. De naschoolse begeleiding (Plus) vangt de kinderen op vanaf het uitgaan van de school om 14.15 uur tot ca.18.00 uur.

 

Fysiotherapie / Logopedie / Ergotherapie 

Voor een aantal leerlingen kan het noodzakelijk zijn dat ze onder schooltijd behandeld wordt door een specialistisch therapeut. Aanmelden voor behandeling loopt via de zorgcoördinator. De Commissie van Begeleiding (CVB) bespreekt of de therapie onder schooltijd, in onderwijstijd, kan plaatsvinden. U vraagt vervolgens, als dit nodig is, zelf bij de huisarts een verwijzing voor de specialist.