Iedereen is welkom

Individuele groei

Samenwerken

Stichting Orion

'Gewoon Speciaal'

Wij vinden het ‘gewoon’ dat we rekening houden met individuele verschillen. We zetten in op talenten van de leerlingen en hebben een breed onderwijsaanbod.

Iedere leerling bieden wij zo passend mogelijk onderwijs. Dit doen we door gebruik te maken van alle aanwezige speciale voorzieningen en deskundigheid. Door tijd en energie te investeren en door vertrouwen en geduld te koesteren.

Wij accepteren en respecteren een ‘speciaal’ kind zoals het is.