Iedereen is welkom

Voor alle kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband.

Individuele groei

Onze leerlingen leiden wij op voor VSO dagbesteding en VSO beschutte arbeid.

Samenwerken

Op de Van Koetsveldschool gebeurt nog veel meer dan alleen onderwijs.

Stichting Orion

Wij maken deel uit van Stichting Orion; 9 scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam.

'Gewoon Speciaal'

Wij vinden het ‘gewoon’ dat we rekening houden met individuele verschillen. We zetten in op talenten van de leerlingen en hebben een breed onderwijsaanbod.

Iedere leerling bieden wij zo passend mogelijk onderwijs. Dit doen we door gebruik te maken van alle aanwezige speciale voorzieningen en deskundigheid. Door tijd en energie te investeren en door vertrouwen en geduld te koesteren.

Wij accepteren en respecteren een ‘speciaal’ kind zoals het is.